Najnovšie
Ako na to

Postup pre NAVLIEKANIE rukavíc

Z originálneho balenia vyberte rukavicu.

1

Odstráňte druhou rukavicu holou rukou a dotýkajte sa len obmedzenej časti povrchu rukavice zodpovedajúce zápästie ruky.

2

Dotýkajte sa iba obmedzenej časti povrchu rukavice zodpovedajúce zápästie ruky (na hornom okraji manžety).

3

Zabráňte dotyku pokožky predlaktie s rukou v rukavici, obráťte preto vonkajší povrch naťahované druhej rukavice cez ohnuté prsty ruky v rukavici a takto natiahnite rukavicu na druhú ruku.

4

Natiahnite si prvý rukavicu.

5

Po natiahnutí rukavíc sa ruky nesmú dotýkať žiadneho predmetu, ktorý nezodpovedá indikáciám a podmienkam pre použitie rukavíc.

6

Postup pre SNÍMANIE rukavíc

Uchopte rukavicu medzi prstami v úrovni zápästí, bez toho aby ste sa dotkli pokožky predlaktia, a stiahnite ju z ruky tak, aby sa pritom obrátila naruby.

Odstránenú rukavicu držte v ruke s rukavicou a prstami holé ruky vsuňte medzi rukavicu a zápästia. Druhou rukavicu odstráňte zhrnutím z ruky a zložte ju do prvej rukavice.

Odstránené rukavice vyhoďte.

Potom vykonajte hygienu rúk s použitím alkoholového dezinfekčného prípravku alebo si ich umyte mydlom a vodou.