Najnovšie

REKLAMÁCIA TOVARU


Predávajúci www.espeon.sk vybavuje reklamácie zákazníkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi SR.
Všeobecne záručná doba výrobkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky je štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak kupujúci zistí, že prevzatý tovar prejavuje známky poškodenia, bezodkladne, t.j. do 24 hod. informuje predávajúceho buď telefonicky na tel.č. 0911 908 215, 0910 750 000 alebo e-mailom na info@espeon.sk. K reklamácii produktov je potrebné odfotiť poškodený tovar a fotky zaslať na info@espeon.sk alebo poslať nám poškodený tovar spolu s faktúrou a vyplneným reklamačným formulárom, ktorý je k stiahnutiu nižšie, na adresu: VOSI plus s.r.o., Hroncova 19, 040 01  Košice.

 

Stiahnúť